OPERATION SMILE CANADA 

LAYOUT    LOGO    BRANDING    IDENTITY    ILLUSTRATION

RIVERSIDE MAGAZINE

LAYOUT    LOGO    BRANDING    IDENTITY    ILLUSTRATION

RIVERSIDE BIA

LAYOUT    LOGO    BRANDING    IDENTITY    ILLUSTRATION    DIGITAL

 

VIB EVENTS

LOGO    BRANDING    IDENTITY    ILLUSTRATION    

FASHION CARES 25

LAYOUT    PHOTO EDITING

BLUEBAND DIGITAL 

(DESIFEST MUSIC FESTIVAL)

BRANDING    IDENTITY    ILLUSTRATION    PHOTO EDITING    DIGITAL

insta.png
inhq.png
fb.png

 

GEOCDESIGN 2021